Corsica Genealugia || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Actes de naissance/baptême

Commune/Paroisse : Scolca [Haute-Corse]   (Carte)
Patronyme : XX

Pages : 1 2 3 4 5 6

Tri : DatesPrénoms
1.  1673  XX Simon Francesco
2.  1620  XX Petronia
3.  1620  XX Pietro Angelo
4.  1620  XX Fabiano
5.  1620  XX Gio:Maria
6.  1620  XX Lorenza
7.  1621  XX Lisabetta
8.  1621  XX Evangelista
9.  1621  XX Catalina
10.  1621  XX Anton Giovanni
11.  1621  XX Lisabetta
12.  1621  XX Liberato
13.  1621  XX Bartolomea
14.  1622  XX Giacomo Alfonso
15.  1622  XX Simon Giovanni
16.  1622  XX Anna
17.  1622  XX Teramo
18.  1622  XX Gregoria
19.  1622  XX Giovanna
20.  1622  XX Lucia
21.  1623  XX Giulio Francesco
22.  1623  XX Ignatio
23.  1623  XX Chlementina
24.  1623  XX Mannone
25.  1623  XX Giulio Francesco
26.  1623  XX Petra
27.  1623  XX Pia
28.  1623  XX Nicolao
29.  1623  XX Andrea
30.  1624  XX Paolo Pietro
31.  1624  XX Agnese
32.  1624  XX Nucentio
33.  1624  XX Gio:Francesco
34.  1624  XX Bastiano
35.  1624  XX Michaelle
36.  1624  XX Michelangiolo
37.  1624  XX Gio:Simone
38.  1626  XX Maria
39.  1626  XX Giovanni
40.  1626  XX Gio:Paolo
41.  1626  XX Giovanna
42.  1627  XX Nucentio
43.  1627  XX Gio:Francesco
44.  1627  XX Prudentiana
45.  1627  XX Pier Maria
46.  1627  XX Clementia
47.  1628  XX Gio:Andrea
48.  1628  XX Teadora
49.  1628  XX Lidia
50.  1628  XX Gioannoria
51.  1629  XX Antone
52.  1629  XX Chilara
53.  1630  XX Polo Geronimo
54.  1630  XX Maria
55.  1630  XX Filippo Maria
56.  1630  XX Anton Felice
57.  1631  XX Baptista
58.  1631  XX Giacomo
59.  1631  XX Carlo
60.  1631  XX Gio:Lucca
61.  1631  XX Giovanni
62.  1632  XX Cecilia
63.  1632  XX Luvico
64.  1632  XX Angiolella
65.  1632  XX Mattea
66.  1633  XX Barbara
67.  1633  XX Simone
68.  1653  XX Arcangelo
69.  1653  XX Marfisa
70.  1654  XX Angelo
71.  1654  XX Pietro Francesco
72.  1654  XX Anton Simone
73.  1654  XX Silvestro
74.  1654  XX Tomasino
75.  1654  XX Polidoro
76.  1654  XX Maddalena
77.  1654  XX Filippo
78.  1654  XX Paolo Francesco
79.  1654  XX Fiore
80.  1654  XX Durmata
81.  1654  XX Diodede
82.  1654  XX Salalterio
83.  1655  XX Viena
84.  1655  XX Constanzia
85.  1655  XX Cecilia
86.  1655  XX Salidonio
87.  1655  XX Maria Maddalena
88.  1655  XX Madea
89.  1655  XX Daria Maria
90.  1655  XX Salvatore
91.  1655  XX Marco
92.  1655  XX Salandrea
93.  1656  XX Chiara Maria
94.  1656  XX Alessandro
95.  1656  XX Giorgietta
96.  1656  XX Francesca
97.  1656  XX Urbano
98.  1657  XX Lovisina
99.  1657  XX Filippo
100.  1657  XX Gio:Lorenzo

Pages : 1 2 3 4 5 6

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)